De Nationale Postcode Loterij steunt 150 verschillende goede doelen

De Nationale Postcode Loterij steunt zo’n 150 verschillende goede doelen. Elk goed doel heeft een specifieke focus en trekt supporters aan; ze omvatten gezondheid, onderwijs, mensenrechten, natuurbehoud, armoedebestrijding en meer. Enkele goede doelen die de Nationale Postcode Loterij steunt zijn UNICEF, Voedselbanken Nederland, het Rode Kruis, Natuurmonumenten en KWF Kankerbestrijding.

Keuze uit goede doel

Iedereen kan kiezen waar zijn loterijopbrengsten heen gaan; bij de VriendenLoterij kunnen deelnemers echter zelf bepalen bij welke organisatie hun lot profiteert. Daarnaast biedt de VriendenLoterij een breed scala aan mogelijkheden voor aspirant-spelers.

Deze organisaties ontvangen een meerjarig besteedbaar inkomen; in 2021 ontvingen ze bijna $ 336 miljoen. Sinds 1990 ontvingen ze meer dan $ 7,3 miljard. Door informatie te verstrekken over alle organisaties die bijdragen van de Postcode Loterij ontvangen, kan iedereen elke maand deelnemen aan de trekking.

Elke maatschappelijke organisatie kan een aanvraag indienen om deel uit te maken van de Nationale Postcode Loterij. We verwelkomen sollicitaties van elke gepassioneerde en professionele groep die publieke steun en waardering heeft. Aanvragers moeten een landelijk of internationaal bereik hebben en moeten zelf minimaal $ 800.000 ophalen.

De Postcode Loterij geeft geld aan verschillende organisaties; ook andere liefdadigheidsinstellingen en publieke en private donateurs stellen hun geld beschikbaar. Al deze donaties staan ​​onder toezicht van een onafhankelijke raad van toezicht. Beslissingen over toekenningen worden genomen op basis van duidelijke criteria die worden bekrachtigd door het bestuur.

Plaats een reactie