Hoe zeg ik een loterij op?

Hoe zeg je een loterij op? Bij sommige loterijen koopt u geen losse loten maar speelt u automatisch mee door middel van een abonnement. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Bankgiroloterij en de Nationale Postcodeloterij. De kosten voor het abonnement worden automatisch geïncasseerd van uw rekening en zo heeft u er geen omkijken meer naar. Uiteraard kan het gebeuren dat u het abonnement om wat voor reden dan ook op wilt zeggen. Uiteraard moet dit mogelijk zijn, maar helaas blijkt dat consumentenprogramma’s veel klachten krijgen over de procedures rondom het opzeggen van dit soort abonnementen. Het blijkt vaak vrijwel onmogelijk om een abonnement op de loterij te beëindigen.

Wat zegt de wet over opzeggen

Als een loterij moeilijk doet over het opzeggen van een abonnement, dan zitten ze wettelijk gezien verkeerd. Volgens de wet moet een abonnement op een loterij namelijk eenvoudig op te zeggen zijn door het sturen van een opzegbrief. Wanneer een abonnement daarnaast ook online kan worden afgesloten, moet dit bovendien ook online weer kunnen worden opgezegd, bijvoorbeeld via het sturen van een email. Hierbij geldt natuurlijk wel dat u zich houdt aan de opzegtermijn. Een contract voor een jaar kan dus ook pas na dat jaar worden ontbonden.

Inhoud van uw brief
Het opzeggen van uw abonnement bij de loterij kunt u dus doen door ene brief of een email te sturen. Het is wel belangrijk dat u daarin alle relevante informatie vermeldt. Daarbij gaat het uiteraard om uw naam, maar ook een klantnummer is aan te raden. In de brief geeft u vervolgens duidelijk aan dat u uw abonnement wil beëindigen en dat u uw machtiging intrekt. Daarmee stelt u namelijk duidelijk dat de loterij geen toestemming meer heeft om geld van uw rekening te incasseren. Doen ze dat wel, dan kunt u dit geld laten storneren.

Voorbeeld opzegbrief voor loterij

Woonplaats, xx-xx-201x

Betreft: opzegging deelname Postcode Loterij

Geachte heer/mevrouw,

Ik wil mijn deelname aan de Postcode Loterij (voorbeeld) met onderstaande gegevens opzeggen.

Naam: Naam
Adres: Adres
Postcode + plaats: Postcode Woonplaats
Rekeningnummer: Rekeningnummer
Lotnummer(s): alle loten

De incassomachtiging dient tegelijkertijd te worden beëindigd.

Graag zie ik de schriftelijke bevestiging van deze opzegging tegemoet.

Met vriendelijke groet,

XXXX

Storneren van een onterechte incasso

Storneren wil zeggen dat u de bank opdracht geeft om geld terug te halen dat onterecht van uw rekening is geïncasseerd. Wanneer u uw abonnement op de loterij heeft opgezegd, maar de loterij blijft geld incasseren, dan kunt u dit dus terug laten halen. Dit kunt u zelf doen via internetbankieren of u kunt uw bank bellen om dit te laten doen. Een stagnering kan gedaan worden wanneer op een incasso die gedaan is terwijl u geen machtiging heeft gegeven of als de machtiging verlopen en dus ongeldig is. Storneren kan binnen 65 dagen nadat het geld van uw rekening is geïncasseerd.

Ontvangstbevestiging vragen
Wanneer u een brief of email heeft gestuurd om uw abonnement op te zeggen, is het wel van belang dat u aan kunt tonen dat dit bericht ook daadwerkelijk door de loterij is ontvangen. Een brief kan immers ook kwijt zijn geraakt bij de post en wanneer u niet kunt bewijzen dat de brief aan is gekomen bij de loterij, heeft u geen poot om op te staan. Het is daarom verstandig om een brief aangetekend te versturen met ontvangstbevestiging. Ook bij een email kunt u om een leesbevestiging vragen. Zo kunt u later altijd aantonen dat uw opzegging wel degelijk aangekomen is bij de loterij.

Incassobureaus en deurwaarders

Het opzeggen van uw abonnement zou dus eenvoudig moeten zijn. Helaas blijkt dat sommige loterijen het behoorlijk moeilijk maken en opzeggingen zelfs gewoon negeren. De loterij blijft dan geld incasseren. In dat geval kunt u het beste contact opnemen en uitleggen dat u heeft opgezegd, de incasso heeft ingetrokken en het geld zal laten storneren. Het is handig om alle gegevens bij de hand te houden, zodat u ook de data kunt noemen waarop u heeft opgezegd en wanneer u de ontvangstbevestiging van uw opzegbrief heeft ontvangen. Volgens de klachten zijn sommige loterijen hier echter niet van onder de indruk en zetten zelfs een incassobureau of deurwaarder in.

Er zijn verhalen bekend van loterijen die een opzegging simpelweg niet accepteren en een incassobureau inzetten om de klant onder druk te zetten, in de hoop dat deze uiteindelijk zwicht en klant blijft. In eerste instantie zullen ze, nadat u de incasso heeft laten storneren, aanmaningen sturen. U kunt dan opnieuw een bericht sturen met daarin een herhaling van uw opzegging en de betreffende data. Vervolgens kunt u brieven of telefoontjes krijgen van een incassobureau. Hier hoeft u niets mee, want zo’n bureau heeft helemaal geen rechten en kan dus niks doen.

Uiterst pressiemiddel

Wat een incassobureau niet kan en een deurwaarder wel, is beslag leggen op uw spullen. Daarom dreigen sommigen loterijen dat ze een deurwaarde op uw dak zullen sturen als u niet alsnog betaalt. Mocht de loterij echter daadwerkelijk overgaan tot het inzetten van een deurwaarder, dan snijdt zij zichzelf in de vingers. Een deurwaarder is namelijk een onafhankelijke openbaar ambtenaar. De loterij zal dus moeten bewijzen dat zij ook echt recht heeft op geld van u. En als u al uw brieven, e-mails en ontvangstbevestigingen keurig heeft bewaard, is het voor u een peulenschil om de deurwaarder te laten zien dat u het bij het juiste eind heeft.

Het voordeel voor iedereen die graag loterijen speelt is dat je bij de meeste loterijen automatisch kunt meespelen met de volgende trekking. Zo hoef je niet steeds opnieuw een lot te halen. Het nadeel alleen is dat het opzeggen van dit automatisch meespelen je enorm lastig gemaakt wordt. Zowel de Consumentenbond als het tv-programma Kassa hebben de websites van de loterijen bekeken en opgemerkt dat opzeggen vaak een uitdaging is. De onderzochte loterijen lijken in veel gevallen moeilijk bereikbaar te zijn om een abonnement stop te zetten. Op de website, via de mail of schriftelijk beëindigen is vaak geen optie of een moeilijke opgave. Telefonisch zijn de loterijen vaak wel eenvoudig te contacteren hierover.

Op de websites moet je vaak veel doorklikken om aan de juiste informatie te komen om op te kunnen zeggen. Gerard Spierenburg, woordvoerder van de Consumentenbond, weet dat dit expres is gedaan. Hij geeft aan dat het de consument online zo moeilijk gemaakt wordt, dat ze wel moeten bellen. En wanneer je belt, kan de telefoniste je toch nog proberen over te halen te blijven. Uitspraken als “Dan winnen uw buren wel en u niet” worden dan vaak gebruikt. Volgens Spierenburg hadden loterijen liever helemaal niet de informatie voor opzeggen op hun website gehad, dus verstoppen ze het zo goed mogelijk.

Er is verbetering bij het opzeggen van loterijen

Volgens Spierenburg gaat het nu wel beter bij de loterijen dan een paar jaar geleden. Vroeger was de informatie zo goed als helemaal niet te vinden, nu lukt het toch als je er moeite voor doet. Toch blijft het de woordvoerder verbazen dat je bij websites van bijvoorbeeld de Postcode Loterij met één klik loten kunt kopen, maar voor het opzeggen van je loten je eerst vier kliks verder bent.