De Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij is een grote Nederlandse loterij die goede doelen steunt. Van de opbrengsten van de verkochte loten gaat vijftig procent naar diverse goede doelen die een bijdrage leveren aan een betere en rechtvaardigere wereld. Deelnemers aan de loterij steunen door het kopen van loten dus het goede doel en maken daarnaast maandelijks kans op één van de vele prijzen die de loterij uitreikt aan de winnaars. De organisatie bestaat uit drie verschillende loterijen, die samen een vennootschap, oftewel holding, vormen. Alle loterijen binnen deze holding hebben als missie om goede doelen te steunen en werken zonder winstoogmerk.

Promotie 2023: Speel nu de 1e maand GRATIS mee voor € 425,9 MILJOEN aan prijzen en cadeaus. Zie bovendien direct of u € 50.000,- wint!

Hoe is de Nationale Postcode Loterij ontstaan

De Nationale Postcode Loterij is opgericht in 1989 en bestaat dus al meer dan 25 jaar. De loterij werd opgezet door vier ondernemers die een manier zochten om geld in te kunnen zamelen om aan goede doelen te geven. Door het oprichten van een loterij was het niet meer nodig om telkens opnieuw acties te bedenken om geld te werven, maar kon er structureel geld worden ingezameld. Het ideaal van de oprichters was om met het verworven geld goede doelen te steunen op het gebied van mens en natuur.

Klein begonnen, groot gegroeid
Zo klein als de onderneming startte, zo groot is de Nationale Postcode Loterij nu. Waar de onderneming begin jaren negentig nog bestond uit enkel de oprichters en een handjevol werknemers, is het nu een groot bedrijf met honderden medewerkers. Het is op de Staatsloterij na de grootste loterij van Nederland. De organisatie bestaat uit drie loterijen, die sinds 2004 samen komen in de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. Onder deze holding vallen behalve de Nationale Postcode Loterij, ook de Bank Giro Loterij en de Vriendenloterij, die voorheen de Sponsor Bingo Loterij heette. Elke loterij richt zich op goede doelen op verschillende terreinen.

postcodekanjer-2015

Gezondheid, cultuur, mens en natuur
De Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. steunt diverse goede doelen. De drie organisaties richten zich elk op een andere gebied. Zo steunt de Nationale Postcode Loterij van oudsher goede doelen op het terrein van mens en natuur, terwijl de Vriendenloterij zich richt op welzijn en gezondheid. De Bank Giro Loterij tenslotte zamelt geld in voor het behoud van het culturele erfgoed in ons land. Onder de eerste organisaties die de Nationale Postcode Loterij steunde, waren bijvoorbeeld Natuurmonumenten, Vluchtelingenwerk en Novib. Inmiddels schenkt de loterij geld aan 95 goede doelen.

Hoe werkt de Nationale Postcode Loterij

Mee spelen in de loterij doe je door het kopen van één of meerdere loten. Het lotnummer bestaat uit je postcode plus drie cijfers. Op deze manier ontstaan er unieke lotnummers die dus opgebouwd zijn uit vier cijfers, twee letters en nog eens drie cijfers. Via internet kun je ook een los lot kopen, waarbij je elke postcode kunt kiezen die je wilt. Dat hoeft dus niet je eigen postcode te zijn, maar kan bijvoorbeeld een postcode zijn waar al vaker prijzen op zijn gevallen. Een lot inclusief StraatprijsVerdubbelaar kost €12,75, en zonder StraatprijsVerdubbelaar kost een lot €11,50. Vanaf december 2016 worden de prijzen met €0,25 verhoogd.

Veertien keer kans
De trekking vindt maandelijks plaats en halverwege het jaar én eind van het jaar is er daarnaast ook nog een extra trekking. In totaal zijn er dus veertien trekkingen per jaar. De prijs kan vallen op een postcode, waarbij alle deelnemers op die postcode een prijs winnen, óf op een uniek lot. Ook wordt iedere week de Postcode Straatprijs uitgereikt. Hierbij ontvangt elke deelnemer van de winnende postcode €12.500 per lot, of €25.000 per lot wanneer je meespeelt met de StraatprijsVerdubbelaar. Als deelnemer kun je automatisch meespelen, wat betekent dat je dus niet telkens opnieuw een lot hoeft te kopen, maar vanzelf meespeelt voor elke nieuwe trekking.

Geld, een auto of een nachtje weg
Deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij maken niet alleen kans op geldprijzen, maar kunnen ook prijzen in natura winnen, zoals bijvoorbeeld een auto, een fiets of een overnachting in een hotel. Ook kun je denken aan allerlei producten van boeken tot koffers en van verzorgingsproducten tot sierraden. Geldprijzen worden automatisch uitgekeerd op je rekening. Naast de wekelijkse Postcode Straatprijs, zijn er diverse andere prijzen te winnen. Eén van de bekendste grote prijzen van de Nationale Postcode Loterij is de Postcode Kanjer.

De grote prijs de Postcode Kanjer

De Postcode Kanjer is een grote prijs van enkele miljoenen, die onder de deelnemers van de winnende postcode wordt verdeeld. De verdeelsleutel wordt bepaald door het aantal kanjerpunten dat de deelnemers hebben gespaard. Bij iedere trekking waaraan je meedoet, spaar je namelijk automatisch tien kanjerpunten per lot. Hoe langer je meespeelt, hoe meer kanjerpunten je dus opbouwt. Als je met meerdere loten meespeelt, spaar je ook sneller kanjerpunten dan wanneer je met één lot speelt. In januari gaat de teller van de kanjerpunten weer naar nul en begin je opnieuw met sparen.

Winkans Postcode loterij

Als deelnemer wil je graag weten hoe groot de kans is dat je een prijs wint. Deze winkans wordt bepaald door het aantal mensen dat mee speelt. Bij de Nationale Postcode Loterij is het daarbij ook van belang hoeveel mensen er in je eigen postcode mee spelen. Als er immers meer mensen mee spelen in jouw postcode, dan is de kans groter dat je postcode in de prijzen valt. Omdat de Nationale Postcode Loterij verschillende soorten prijzen uitkeert, verschilt de winkans ook per soort prijs. De kans op een kleinere prijs is doorgaans hoger dan de kans op een hogere prijs. Gemiddeld genomen is de kans om een prijs te winnen in deze loterij één op zes.

Vele miljoenen versus kleine prijzen
In 2016 bestaat de Postcode Kanjer uit een bedrag van €49,9 miljoen, in 2015 bedroeg dit €43,9 miljoen. De laagste geldprijs die je kunt winnen bedraagt €12,50. De Nationale Postcode Loterij kent diverse bekende Nederlanders die als ambassadeurs optreden. Zo wordt de Postcode Straatprijs van €12.500 of €25.000 per lot wekelijks uitgereikt door Gaston Starreveld en uitgezonden op televisie in verschillende programma’s. Andere ambassadeurs zijn bijvoorbeeld Humberto Tan en Martijn Krabbé en op internationaal niveau onder andere Bill Clinton en Desmond Tutu. De ambassadeurs ondersteunen de loterij en dragen haar missie uit naar het bredere publiek.

Minder werken of een grote reis
Een grote prijs winnen in de Nationale Postcode Loterij betekent vaak dat winnaars bepaalde dromen in vervulling kunnen laten gaan. Ze maken bijvoorbeeld eindelijk die grote reis naar Hawaï of naar de Poolcirkel, of gebruiken het geld voor een lang gekoesterde verbouwing aan het huis. Ook wordt het geld soms opzij gezet om later de studie van de kinderen te kunnen bekostigen of wordt het gebruikt voor het starten of uitbreiden van een eigen zaak. Het afbetalen van een deel van de hypotheek of het aflossen van andere openstaande schulden zorgt bij sommige winnaars voor een groot gevoel van opluchting.

Niet alleen voor jezelf
Het grote voordeel van de Nationale Postcode Loterij is dat je niet alleen zelf kans maakt op prijzen, maar dat je er ook vele goede doelen mee steunt. Ook als je zelf niets wint, is je geld dus toch goed besteed. Sinds de oprichting van de loterij, is er ruim €4,7 miljard uitgekeerd aan diverse goede doelen. Anno 2016 steunt de loterij 95 verschillende organisaties die zich inzetten op het terrein van mens en natuur. Van de opbrengst van de loten, gaat vijftig procent naar goede doelen. In 2015 ging dat om een bedrag van €328 miljoen. Zo’n dertig procent wordt besteed aan prijzengeld en ongeveer 19 procent gaat naar werving en andere kosten die de organisatie maakt.

Angst om overgeslagen te worden
Omdat bij de Nationale Postcode Loterij de prijzen per postcode worden verdeeld, kunnen mensen die niet deelnemen het gevoel hebben dat ze de boot hebben gemist. Als de prijs immers op jouw postcode valt, dan weet je dat je dus ook gewonnen zou hebben als je had mee gedaan. Dit kan ertoe leiden dat je toch een lot koopt, terwijl je dat anders misschien niet zou doen. Bij andere loterijen speelt dit aspect niet mee. Dat is dan ook eén van de nadelen van de Postcode Loterij.

Een leefbare wereld
De Nationale Postcode Loterij is dus een loterij waarbij je winkans gekoppeld is aan je postcode. Je wint daarom niet alleen, maar met je hele straat. Door deel te nemen aan de loterij, steun je bovendien een breed scala aan goede doelen. Dat is dan ook de missie van de Nationale Postcode Loterij: het werven van geld voor goede doelen organisaties op het terrein van mens en natuur. Het is daarmee de grootste goede doelen loterij van ons land. Zo zorgt de loterij voor een betere en meer leefbare wereld.

Welke verguning heeft de postcode loterij?

De Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit verleent bij besluit van 21.10.2021, nr. 300028/14480, op grond van artikel 3 van de Kansspelwet, een vergunning aan Nationale Postcode Loterij NV ingeschreven in het Handelsregister Nederland nr. 41183598.

Beslissen
De Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit (hierna: Kansspelautoriteit) heeft besloten om de Nationale Postcode Loterij NV een vergunning te verlenen voor het organiseren van niet-tijdelijke loterijen zoals omschreven in artikel 3 van de Wet op de kansspelen, met inachtneming van de geldende termijn vanaf 1 januari 2022 tot 2026 Wettelijke vereisten voor de periode 31 december.

Regulatie
Op grond van artikel 5 lid 3 van de kansspelwet zijn op deze vergunning de volgende vergunningsvoorwaarden van toepassing:

Algemeen

  1. De vergunninghouder verricht in Nederland geen activiteiten, behoudens die welke uitsluitend gericht zijn op het uitsluitend behartigen van enig algemeen belang (sport en welzijn, cultuur, onderwijs en wetenschap, natuur en milieu, verpleging, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn). Loterij van.
  2. De vergunninghouder moet de loterij op een efficiënte en effectieve manier zonder winstoogmerk exploiteren.
  3. De vergunninghouder heeft een onafhankelijk, duidelijk en effectief beheer van elke georganiseerde loterij.