De inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op Afstand zal niet per 1 januari 2021 in werking treden, maar twee maanden later. Dat heeft het kabinet bekend gemaakt. Door het uitstel hebben de diverse betrokken partijen meer tijd om zich voor te bereiden op deze nieuwe wet. Die regelt het online aanbod aan kansspelen in Nederland. Naar verwachting zal de echte opening van de online kansspelmarkt rond 1 september plaatsvinden. Vanaf dan kunnen Nederlanders op een grotere schaal online gokken dan nu het geval is.

Veel aanvullende regelgeving

In de Wet Kansspelen op Afstand wordt een groot aantal zaken geregeld. Daaronder valt onder anderen een uitbreiding van de bevoegdheden van de Kansspelautoriteit. Dat krijgt de beschikking over een verscherpt handhavingsinstrumentarium. Andere dingen die in de wet worden vastgelegd zijn het verscherpte beleid op het gebied van preventie voor aanbieders die aan een land zijn gebonden, meer beperkingen op het gebied van reclame, en de verplichte afdracht aan een fonds voor verslavingspreventie.

CRUKS

Om online kansspelen aan te mogen bieden op de Nederlandse markt moeten aanbieders zijn aangesloten bij het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS). De selectie van de aanbieders wordt gereguleerd door de Kansspelautoriteit. Hoe de lagere regelgeving met betrekking tot de online kansspelmarkt er uitziet moet nog worden gepubliceerd. Dat zal worden gedaan via de site van de Kansspelautoriteit. Aanbieders van online kansspelen hebben deze informatie nodig om zich te kunnen voorbereiden op de invoering van de wet.