Wat is een loterij en wie houdt er toezicht?

Een loterij is een vorm van gokken. Er bestaat de kans dat je wint, maar verliezen is ook mogelijk. Loten worden gekocht en daar vallen tijdens de trekking wel of niet prijzen op. In sommige gevallen van gokken is het mogelijk om er beter in te worden. Dit zijn spelen waar kennis en vaardigheid in het voordeel van de gokker werken. Bij een loterij is dat echter niet mogelijk! Elk lot heeft dezelfde kans op winnen. De winkans is alleen te vergroten door meer loten te kopen.

Wat is een trekking en wat doet een notaris?

De trekking is het moment wanneer de prijzen aan loten worden gekoppeld. Een willekeurig verloop is essentieel en wettelijk verplicht. Een trekkingssysteem van een loterij moet altijd gecontroleerd en gecertificeerd door het Nederlands Meetinstituut zijn. Dat zorgt er voor dat ieder lot gegarandeerd een gelijke kans in de trekking heeft.

De notaris

De notaris is heel erg belangrijk, want hij of zij is verantwoordelijk voor het toezicht op de loterij. De notaris controleert elke trekking: het certificaat en of alle prijzen door de software of machine zijn toegekend.

Welke instanties houden toezicht?
De Nederlandse Kansspelmarkt staat onder streng toezicht van o.a. de volgende instanties:

· Ministerie van Veiligheid en Justitie

· Het College van toezicht op de kansspelen

· Het Nederlandse Meet instituut

· De notaris

· De externe accountant

· De externe Electronic Data Processing Auditor

· De VO-Accountant

· De Belastingdienst

· De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA)

· Het College bescherming

· En vele anderen

Minimaal 50% naar goed doel
Een loterij wordt vaak gebruikt om geld in te zamelen voor goede doelen. Sommige loterijen zoals bijvoorbeeld de Nationale Postcode Loterij steunen veel verschillende goede doelen. In Nederland moet minimaal 50% van de opbrengst aan een goed doel worden afgedragen. De opbrengst mag dus maximaal 50% bedragen. Daarnaast mag de opbrengst geen commercieel of particulier belang dienen.