Zelf een eigen loterij beginnen, hoe de je dat?

Zelf een loterij beginnen is natuurlijk een geweldig idee. Er komt echter behoorlijk wat kijken bij het opzetten van een loterij. Bovendien mag het ook niet zomaar. In de Nederlandse wet staan tal van regels waar je jezelf aan moet houden. Er is zelfs een speciale wet op kansspelen waar je aan moet voldoen. En dat is niet het enige. Het is namelijk ook noodzakelijk om vergunningen aan te vragen voor je eigen loterij. Verder moet er kansspelbelasting betaald worden.

Vergunning

Hoe de loterij die je wilt gaan organiseren er ook uit gaat zien: je hebt ten alle tijden een vergunning nodig van de Nederlandse overheid. Zo’n vergunning is sowieso noodzakelijk voor de meeste kansspelen. Het aanvragen van een vergunning kan alleen als je eerste bepaald hebt wat de totale waarde is van het prijzenpakket van de loterij die je gaat organiseren. Dat moet je dus eerst op een rijtje hebben voordat je de vergunning daadwerkelijk aanvraagt. Overigens is dat eenvoudig uit te rekenen. Je telt de winkelprijzen van alle prijzen bij elkaar op en de eindsom is de totale waarde. Let er overigens wel op dat dit ook geldt wanneer de prijzen worden gesponsord. In dat geval moet je alsnog de winkelprijs van deze prijzen rekenen. Is het totale bedrag van de prijzen 4500 euro of minder? In dat geval kun je de vergunning voor de loterij simpelweg bij je eigen gemeente aanvragen, althans bij de gemeente waarin de loterij wordt georganiseerd.

Geldigheid vergunning en belasting

Wanneer je een vergunning hebt gekregen voor je eigen loterij is het van belang om te beseffen dat deze vergunning niet automatisch voor altijd geldig is. Er kan een vergunning worden uitgegeven met een maximum duur van een half jaar. In dat half jaar mag je meerdere trekkingen organiseren. Het maximum aantal trekkingen in deze periode is vastgesteld op dertien keer. Het kan ook zomaar dat er geen vergunning wordt verleend. Je hebt dan nog wel de mogelijkheid om daar bezwaar tegen aan te tekenen.

Als je in Nederland een loterij wil starten, dien je wel belasting te betalen. De kansspelbelasting, zoals het heet, wordt gerekend vanaf prijzen van 454 euro. Je kan er als organisator van de loterij ook voor kiezen om deze kansspelbelasting door te rekenen naar de winnaar van de prijs. Dat moet wel vooraf worden vastgesteld. Als de prijzen hoger zijn dan 4500 euro zin er zelfs speciale premies die gelden voor prijzen die gewonnen worden. Als je de precieze bedragen wil weten, kun je dit bekijken op de website van de Belastingdienst.

Speciale wet

Zoals gezegd is er een speciale wet voor bedrijven en organisaties die kansspelen organiseren. In deze Wet op kansspelen vind je alle voorwaarden waar je aan moet voldoen wanneer je een loterij wil gaan organiseren. Je mag bijvoorbeeld geen commercieel doel hebben met de loterij. Daarnaast moet er voor gezorgd worden dat de deelnemers op geen enkele manier invloed kunnen uitoefenen op de uitslag van de loterij die je organiseert. De kosten van de loterij hebben ook een maximum. Dat is 50% van de totale omzet. De rest van het bedrag moet verplicht naar een goed doel gaan. De opbrengst moet dan ook ten alle tijden aan zo’n goed doel worden besteed.

Uitzonderingen

Er zijn trouwens wel bepaalde uitzonderingen. In sommige gevallen hoef je namelijk geen vergunning aan te vragen als je een kansspel organiseert. Dat is bijvoorbeeld het geval als het een promotioneel kansspel betreft. Dit is een kansspel met als doel om je onderneming of winkel te promoten waarbij klanten iets kunnen winnen. Een andere uitzondering zijn bejaardentehuizen. De welbekende wekelijkse Bingoavond heeft geen vergunning nodig. Toch zijn ook daar bepaalde voorwaarden gesteld. De gemeente moet bijvoorbeeld op de hoogte zijn van deze bingoavond. Bovendien mag de prijzenpot totaal niet hoger zijn da 1550 euro. Een enkele prijs mag niet boven de waarde van 400 euro uitkomen.